Communicatie

U wilt groeien, meer zichtbaarheid bereiken. Dat kan op vele manieren. On- of offline. Profilering, met als doel groei van uw organisatie.

annemarie nieuw zittend

WWW 2.0

We doen dit op onze eigen wijze: het zogenaamde WWW 2.0. Samen gaan we eerst kijken naar de drie W’s van uzelf.
De Wie, Wat en Waar, want daar ligt de basis van uw bedrijf. Vervolgens kijken we naar de drie W’s van uw bedrijf, product of organisatie. Zo komen we in een helder en compact gesprek tot de basisbehoeften en doelstellingen. Hier volgt onze vierde W: Waarnaartoe? Oftewel, welke doelen streven we na?

Vervolgens bespreken we samen een plan van aanpak door. Welke acties gaan we ondernemen? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Welke communicatiekanalen gaan we inzetten? Zomaar enkele vragen die hierbij aan bod komen. 

Uiteraard kijken we samen ook naar budgetten, mogelijkheden en prioriteiten. Zo kan het zijn dat we een uiteindelijk plan van aanpak in termijnacties verdelen. Maar ook kunnen er acties opgezet worden die geld gaan generen om doelen te behalen.

 Vervolgens ontwikkelen we een stappenplan, dat zorgt voor een helder uiteengezet traject, waardoor reële verwachtingen ontstaan. Een haalbare doelstelling zorgt voor positieve energie bij u en uw medewerkers. Een gezamenlijk behaald doel zorgt voor tevredenheid. Maar het zorgt ook voor ‘honger’ naar meer. U snapt; dan is de volgende fase klaar om geïntroduceerd te worden.

De inzet van Adicere is bespreekbaar. Zo kunnen we het hele traject uitvoeren, samenwerken met uw medewerkers of bestaande relaties. Altijd zorgen we daarbij voor een goede regie, zodat de juiste informatie op tijd bij de juiste personen terecht komt. Duidelijk en doelgericht handelen zorgt ervoor dat iedereen voorzien is van de juiste input. Het proces blijft lopen en verzwakt niet door (te) lange tussentijdse pauzes.

Ook deeltrajecten zijn mogelijk. Uiteraard afhankelijk van intensiteit en looptijd van het traject.

Door op deze heldere en strategische manier te werken, zijn wij breed inzetbaar. Bij kleine ondernemers, starters en doorstarters, maar ook als ondersteuning van een communicatieafdeling bij grotere bedrijven, organisaties en stichtingen.